Безплатна доставка над 69.99лв до офис на ЕКОНТ до 2кг
  Категории

  0

   Регулиращи органи и спорове

   Информация за органи, контролиращи дейността

   Органите, регулиращи дейността на Търговеца са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

   За КЗП:

   • Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti
   • тел: 0700 111 22
   • email: info@kzp.bg
   • адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

   За КЗЛД:

   • Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
   • тел: 02/91-53-518
   • email: kzld@cpdp.bg
   • адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

   Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

   Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.

   Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги.

   Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между Търговец и Потребител е Обща Помирителна комисия със седалище Плевен и район на действие територията на област Плевен.

   Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите - членки на Европейския съюз може да намерите на:

   https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

   Най - продавани

   Съгласие за събиране на рекламна информация